Audytor CC

 

Audytor CO

The Audytor CC program is used to graphically support the design of central cooling installations where the factor is water or an aqueous glycol solution.
The software performs hydraulic calculations of two-pipe installations transporting the refrigerant to any receiver with a given cooling demand, the required pressure at the connection point and the increase of the medium temperature.
The program also enables the selection of control valves and mixing systems in installations with medium temperature zones.

In the near future, it is planned to expand the Audytor CC program with a fan module selection.

  7.2 Pro 7.2 Basic 7.1 Pro 7.1 Basic 365 Pro 365 Basic
Import of building bases in PDF format
New graphic design of the Audytor SET program
Dividing and joining heating zones, rooms and polygons
Extending the range of mixing group schemes
Drawing in drawing
Inserting a fragment of a DWG drawing
Coloring the walls
Selection in color
Selective selection
Narrow the range of selected objects in the tables
Precise moving of objects
Improved critical flow display
Drawing adjacent floors
Temporarily turn off of the label display
Adjusting wall thickness
Export extension to Excel
Display of system pipes with actual diameters
Intelligent duplication of system components - "down".
A system of editable keyboard shortcuts
The function of organizing labels on several floors at the same time
Import and export of drawings in DWG 2018 format
Import of building bases from Autodesk® Revit®
Export of the installation project to Autodesk® Revit®
The ability to check the correctness of the floors layout
Creating a list of fittings
Adjustment of existing installations
Designing new installations
Designing a traditional two-pipe installation
Desiging on plan views
Desiging on diagrams
Loading of building bases with the results of heat load from the Audytor HL program
Loading the list of rooms with the results of the heat load from the Audytor HL software
The ability to draw building bases (walls, windows and doors)
Automatic creation of diagrams of risers based on plan views
Visualization of critical circuits
Auxiliary lines indicating characteristic points
Drawing lines in pairs (supply - return)
Drawing lines with a continuous broken line
Automatic connection of receivers to distribution pipes
Bonding and scaling drawings
Grafinis redaktorius
Duplicating fragments of drawings within a storey and to the next storeys
Numatytųjų duomenų paveldėjimas
Creating mirror images of parts of drawings
Working in a shared environment Audytor SET
Ready-made blocks of typical parts of the installation
Backup system of data files
Ability to create your own blocks
Extensive directory database
Extended editing functions in tables
"Find and Replace" function in tables
Diagnostinė duomenų sistema
Three-dimensional visualization of the installation
Extended error diagnostics
Automatic axonometry of the installation
Defining default data for all kinds of devices
Catalog photos of selected devices in the hints in the table
The function of organizing zones of risers on the diagrams
Selection of pipe diameters in the installation
Selecting fittings
Provides total pressure losses in the system
Reduces excess of pressure in the circuits through the selection of presets on the valves or flanges selection of the throttle bores.
Adjusts presets of the pressure and flow rate governors
Selects group of pumps
Selects pumps
Allows the use of dual manifolds

Duomenų įvedimas

Duomenys grafiškai gali būti įvesti į programą ant plano vaizdų arba ant schemų. Reikiama informacija apie nubraižytus elementus įvedama į lenteles, siejamas su plano vaizdais arba schemomis. Suvedus duomenis į lenteles, galima greitai redaguoti duomenis, susijusius su viengubais vamzdžiais, radiatoriais, montavimo elementais bei visa pasirinktų elementų grupe. Kiekvienas sistemos elementas turi patikros ir pagalbos sistemą, kuri teikia informaciją apie reikiamą įvesti parametro dydį arba atitinkamus duomenis iš katalogo.

Siekiant palengvinti duomenų įvestį, programinė įranga siūlo:

 • galimybę vienu metu redaguoti daug sistemos komponentų;

 • galimybę naudoti iš anksto paruoštus blokus;

 • išmaniąsias funkcijas, dubliuojančias bet kurią brėžinio dalį horizontaliai ir vertikaliai, kartu tinkamai prenumeruojant elementus;

 • galimybę nustatyti iš esmės neribotą skaičių pritaikytų blokų, kuriuos sudarytų bet kuri brėžinio dalis;

 • greitą prieigą prie pagalbinės informacijos apie kiekį, kurį reikia įvesti;

 • iššokantys mygtukai, palengvinantys prieigą prie dažnai naudojamų komponentų;

 • funkciją, dinamiškai sujungiančią lentelės ir brėžinio duomenis;

 • funkcijas, automatiškai sujungiančias tvirtinimo elementus, radiatorius ir kitus sistemos elementus, kuriuos sujungti būtini vamzdžiai;

 • automatinį statvamzdžių projektavimą pagal plano vaizdus;

 • galimybę redaguoti duomenis lentelėje, vienu metu nustatant kelių pasirinktų elementų parametrus;

 • dinamišką jungtį tarp brėžinio duomenų lentelės svarbiausių elementų, lentelėje redaguojamo elemento.

Sluoksnių kūrimas

Skaičiavimų rezultatų vaizdavimo aukštų planuose galimybė leidžia sukurti pilną grafinę sistemos dokumentaciją. Dažnai po projektu reikia įkelti projekto paveikslėlį. Paveikslėlius galima įkelti importuojant paveiksliuko failą, skenuojant paveiksliuką arba įklijuojant iš kopijavimo atminties. Įkeltą paveikslėlį dažnai reikia suderinti su esamu projektu (palyginti, apkirpti, pakoreguoti ir pan.).

Techniniai brėžiniai (pvz. sluoksniai) šiais laikais beveik visuomet kuriami kompiuterių pagalba. Tuomet juos galima išsaugoti atitinkamo formato failuose. Vektoriniai failų formatai (pvz. DWG, DXF, WMF, EMF) yra dažniausiai brėžiniams naudojami ir tinkamiausi formatai. Paveikslėlių failus taip pat galima sukurti naudojantis skeneriu, tuomet dažniausiai sukuriamas rastrinio formato failas (BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, ICO, PNG).

Įprastai įkeliant paveikslėlį būtina paveikslėlio įkėlimo dialogo lange įvesti atitinkamą informaciją. Įkeltą paveikslėlį dažnai reikia suderinti su esamu projektu (palyginti, apkirpti, pakoreguoti ir pan.). Galima pasirinkti skenuoto paveikslėlio raišką ir kokybę, bei išsaugoti skenuotus dokumentus pasirinktu grafiniu formatu. Programa suderinta su TWAIN skenerių specifikacijas atitinkančiais skeneriais.

Grafinis redaktorius

Norint sukurti sistemos projektą, būtinas brėžinys su pažymėtomis patalpų zonomis. Projektuotojas gali braižyti patalpų zonas rankiniu būdu arba įkelti jas kartu su plano vaizdais iš šilumos apkrovos programos (OZC 6.5). Jei OZC 6.5 buvo sukurtas trimatis pastato modelis, plano vaizdai su šilumos apkrovos rezultatais bus importuoti į programą CH. Pastatas, įvestas į lentelę, bus įkeltas kaip patalpų sąrašas su apskaičiuotais rezultatais.

 

Patogiausia dirbti panaudojant visą abiejų programų, PZC 6.5 ir CH 4.0, potencialą:

 1. įkeliant pastato planą iš failų, pvz., DWG, DXF, WMF ir t. t., į programą OZC 6.5;

 2. programoje OZC 6.5 nubraižant trimatį pastato modelį ir atliekant šiluminius skaičiavimus;

 3. perkeliant rezultatus iš programos OZC 6.5 į programą CH 4.0 (šilumos apkrovos ir aukšto plano vaizdus);

 4. braižant sistemą programinėje įrangoje OZC 6.5 ir atliekant skaičiavimus.

Sistemos projektas gali būti atliekamas kaip schema, plano vaizdai arba iš dalies kaip schema, iš dalies kaip plano vaizdai.
Jei sistema braižoma kaip plano vaizdai, programa automatiškai sukuria paprastą schemą, kuri sujungia visus plano vaizdus.

Numatytųjų duomenų paveldėjimas

Didelė dalis parametrų, įvestų pastato nustatymo pradžioje, yra visam pastatui būdingi duomenys (t. y. numatytieji duomenys). Šiuos duomenis naudoja duomenų paveldėjimo sistema.


Vartotojas kiekvienos klasės įtaisui gali nustatyti numatytąjį katalogo simbolį. Simbolis automatiškai priskiriamas (paveldimas) kiekvienam įrenginiui esančiame projekte. Numatytasis katalogo simbolis gali būti bet kada pakeistas, net kai įrenginiai į brėžinį jau įtraukti. Jei simbolis pakeičiamas bendruosiuose duomenyse, simboliai pasikeičia visuose to tipo įrenginiuose, išskyrus atvejus, kai konkretus simbolis elementui įvestas atskirai. Daug kitų parametrų taip pat gali būti analogiškai paveldėta.


Duomenys redaguojami lentelėje, todėl vienu metu galima nustatyti kelių elementų parametrus. Jungtis tarp brėžinio ir lentelės brėžinyje paryškinama, matomas lentelėje redaguojamas elementas.


Duomenų paveldėjimo sistema:

 • padeda sutaupyti daug laiko įvedant duomenis (pašalinama būtinybė kelis kartus įvesti pasikartojančius duomenis);

 • gali labai greitai pakeisti pasikartojančius duomenis, jei pasikeičia projekto sąlygos arba rengiami keli projekto variantai.

Pagalbinės braižymo funkcijos

 • Pelės žymeklis tampa atitinkama naudojamos funkcijos piktograma.

 • Rodomos pagalbinės linijos, padedančios automatiškai sujungti konkrečius charakteringus taškus (pvz., radiatoriaus jungčių taškus).

 • Vamzdžiai braižomi poromis (tiekimo / grįžtamieji), parenkant tarp jų tarpus, kurie, jei reikia, automatiškai pakoreguojami pagal prijungtus įrenginius (pvz., pagal radiatorių prijungimo taškų tarpus).

 • Jei vamzdžiai braižomi kaip daugiakampė grandinė, reikia mažiau kartų spustelėti pelę.

 • Automatinis radiatorių įterpimas po langais.

 • Automatinis radiatorių sujungimas naudojant apatinius jungimo prie vamzdžių taškus.

 • Galimybė dubliuoti bet kurias brėžinio dalis tame pačiame arba kitame aukšte.

 • Galimybė sukurti veidrodinį elementų vaizdą.

 • Galimybė naudoti iš anksto paruoštus blokus. Dėl kartu su programine įranga pristatomų standartinių dalių, pvz., statvamzdžių aukštų, buto ir vamzdyno sistemos elementų, brėžinių dalių (blokų) bibliotekos, galima greitai sukurti schemą.

 • Galimybė nustatyti iš esmės neribotą skaičių pritaikytų blokų, kuriuos sudarytų bet kuri brėžinio dalis. Iš anksto parinkti blokai vėliau gali būti panaudoti vėlesniuose projektuose.

Diagnostinė duomenų sistema

Kiekvienas įvestas komponentas turi patikros ir pagalbos sistemą, leidžiančią gauti informacijos apie vertes arba panaikinančią susijusį katalogą bei testuojančią duomenis.

Skaičiavimų rezultatai

Skaičiavimo rezultatas pateikiamas tiek grafiškai, tiek lentelėje (7 pav.). Kiekvieno sistemos komponento formatavimo etiketės gali būti laisvai keičiamos (rodomų verčių ir etikečių stiliaus išvaizda).

Lentelių formatas (pasirinktų skilčių ir eilučių išvaizda, šrifto dydis) gali būti keičiamas ir rūšiuojamas pagal bet kokį raktą.
Lentelėse pateikiami bendri rezultatai ir išsamūs kiekvieno įrenginio, grandinės bei medžiagų ir tvirtinimo elementų sąrašo rezultatai.
Kai brėžinys pateikiamas su rezultatais, taip pat matomos ir etiketės su konkrečiais nurodyti įrenginio duomenimis. Visa etikečių forma gali būti redaguojama. Visi konkretaus elemento rezultatai gali būti pateikiami etiketėje. Galima išsaugoti daug etikečių formatų, kurie vėliau gali būti nedelsiant pakeisti.

Skaičiavimo rezultatai gali būti atspausdinti naudojant braižytuvą arba spausdintuvą. Vartotojas gali pasirinkti brėžinio mastelį ir, naudodamas spaudinio peržiūros funkciją, nustatyti, kaip brėžinys turi būti atspausdintas.

Jei brėžinys netelpa į vieno popieriaus lapą, programa atspausdina jį fragmentais, kurie vėliau gali būti suklijuoti. Todėl, naudojant netgi paprasčiausią A4 spausdintuvą, gali parengti didelius brėžinius. Programa taip pat gali išsaugoti brėžinius DXF arba DWG failuose. Tuomet išsaugoti brėžiniai gali būti įkelti į kitą programinę įrangą, pvz., „AutoCAD“.

Lentelės su skaičiavimų rezultatais gali būti atspausdintos arba išeksportuotos į kitas programas, veikiančias „Windows“ aplinkoje (pvz., skaičiuoklę, teksto redaktorių ir t. t.).

 

 

 

Autorystės teisės © 2018 SANKOM Sp. z o.o.