Jūsų naršyklėje turi būti įdiegta JavaScript.
Pasitikrinkite savo naršyklės papildinius.

Audytor H2O

Audytor H2O

Programa „Audytor H2O“ yra skirta grafiniam šalto buitinio vandens sistemų bei gyvenamųjų ar viešųjų pastatų cirkuliacinių kontūrų projektavimui. Programoje galima pasirinkti termostatinius cirkuliacinių sistemų vožtuvus.

 

 

Programa leidžia atlikti pilnus hidraulinius sistemos skaičiavimus, kuriais:

 

 • apskaičiuojami vandens srautai vamzdynuose;

 • atliekamas vamzdynų skersmens parinkimas;

 • įvertinamas hidraulinis atskirų sistemos elementų pasipriešinimas ir apskaičiuojami suminiai slėgio nuostoliai;

 • parenkami slėgio reguliatoriai;

 • parenkant atitinkamus reguliavimo elementus įvykdomas vandens srautų ir cirkuliacinių kontūrų sureguliavimas (vožtuvai su išankstinius nustatymu, termostatiniai vožtuvai ir kt.);

 • apskaičiuojami būtini buitinio karšto vandens cirkuliacinio kontūro srautai;

 • karšto buitinio vandens sistemai parenkami atitinkami trijų eigų vožtuvai;

 • parenkama šiluminė vamzdynų izoliacija.

Programos privalumai

 • Galimybė viename projekte suprojektuoti kelias sistemas.

 • Neribojamas sistemos dydis (tūkstančiai produktų ir paėmimo taškų).

 • Greitas skaičiavimo procesas.

 • Pasluoksnių formavimas taikant populiariausius vektorinius ir rastrinius formatus.

 

Vykstant skaičiavimams taip pat vykdomi patikrinimai, tarp kurių:

 • paveikslėlių;

 • atskirų duomenų masyvų (skaičiai - kambarių simboliai, vamzdynai, katalogų simboliai ir kt.);

 • vamzdynų ryšiai sistemoje (nesusieti kontūrai, netinkamai susieti vamzdynai ir kt.);

 • produktų montavimo vietos.

Atliekami šie ir kiti skaičiavimų rezultatų patikrinimai:

 • šilumnešio srautas ir greitis;

 • vandens slėgis prieš šildymo prietaisus;

 • slėgis kontūruose, jo reguliavimo įrangos pakankamumas;

 • vamzdynų izoliacija;

 • šilumos nuostoliai.

Atlikus duomenų analizę ir skaičiavimų patikrinimus generuojamas aptiktų klaidų sąrašas, kuriame nurodomi klaidų tipai ir jų vietos.

Programoje įdiegta greitojo klaidos vietos aptikimo sistema (automatinis klaidingų duomenų vietos lentelėje, eilutėje, stulpelyje aptikimas, papildomai klaidos vietą nurodant projekto brėžiniuose).
Skaičiavimų rezultatai pateikiami grafinėje ir lentelės formose.

Paveikslėlių sluoksnių ir individualių sistemos elementų etikečių formatą galima laisvai keisti (išskirtų elementų kiekį, spalvą, šrifto dydį ir kt.).

Skaičiavimų rezultatai taip pat gali būti pateikti sistemos plane.
 
Visų lentelių turinys gali būti formatuojamas (rodomi stulpeliai ir eilutės, šrifto dydis) ir rūšiuojamas laisvai pasirenkant parametrus. Lenteles su skaičiavimų rezultatais galima atspausdinti ir perkelti į kitas WINDOWS aplinkoje veikiančias programas (pavyzdžiui, EXCEL, WORD ir kt.).

Spausdinimo peržiūros funkcija leidžia langus peržiūrėti prieš spausdinimą. Skaičiavimai pateikiami planuose ir schemose gali būti spausdinami ne tik spausdintuvu, bet ir ploteriu. Prieš spausdinant galima pasirinkti spausdinimo mastelį. Spausdinimo ploteriu peržiūros funkcija leidžia patikrinti spausdinimo vaizdą prieš pradedant spausdinimą ploteriu. Didesni paveikslėliai spausdintuvu arba ploteriu spausdinami dalimis, kurias vėliau galima sujungti, todėl net ir didelius projektus galima atspausdinti įprastu A4 formato spausdintuvu.

Programos naudojimas

Programinė įranga susieta su MS WINDOWS programa, todėl labai palengvina jos naudojimą. Darbo su MS WINDOWS suderintomis programomis principų žinojimas palengvina naudotojams darbą su mūsų programine įranga.

Programoje naudojama daug darbą palengvinančių ir spartinančių sprendimų. Patys pagrindiniai yra šie:

 • grafinių duomenų apdorojimas suteikia galimybę skaičiavimų rezultatus pateikti montavimo schemoje.

 • Pagalbos sistema – vykdant skaičiavimus programa išsaugo klaidų aptikimo pranešimus ir informaciją apie šias klaidas.

 • Galimybė vienu metu peržiūrėti įvairių tipų informaciją, rezultatus ir kitus duomenis.

 • Priėjimas prie informacijos apie įvestus kiekius.

 • Greitas priėjimas prie duomenų katalogo: vamzdynai, šildymo prietaisai, vožtuvai ir kt.

Duomenų įvestis

Grafinių duomenų apdorojimo funkcijos dėka didžiąja dalį projektuojamos sistemos informacijos galima įvesti naudojantis schemomis. Būtinoji į projektą įtrauktų elementų informacija, naudojant atitinkamą schemą, pateikiama lentelėse. Tokiu būdu galima koreguoti atskirus elementus, radiatorius, vožtuvus ir visą pasirinktą produktų grupę.

Programa patikrina, ar skaičiavimuose nėra klaidų, kurios trukdytų vykdyti tolesnius skaičiavimus. Jei tolesni skaičiavimai negalimi, skaičiavimo procesas stabdomas. Informacija apie klaidą išsaugoma atskirame klaidų registracijos faile.

Siekiant palengvinti duomenų įvesties procesą, programoje įdiegtos šios funkcijos:

 • daugiau nei vienos sistemos elemento koregavimas vienu metu;

 • galimybė naudoti paruoštus blokus;

 • bet kokios paveikslėlio dalies kopijavimas vertikaliai arba horizontaliai, įskaitant automatinį patalpų ir vamzdynų numeravimą;

 • galimybė sukurti neribojamą blokų, sudarytų iš laisvai pasirenkamų paveikslėlio dalių, kiekį;

 • greitas priėjimas prie dažniausiai peržiūrimų elementų naudojantis išskleidžiamaisiais meniu;

 • dinaminis duomenų susiejimas paveikslėlyje su atitinkamais duomenimis lentelėje;

 • vamzdynų, radiatorių, vožtuvų ir kitų sistemos elementų susiejimas tarpusavyje.

Programa tiekiama su tipinių sistemų fragmentų (blokų), tokių kaip stovai, kolektoriai ir kt., biblioteka, kuri suteikia galimybę greitai nubraižyti sistemos schemą.
Papildomai naudotojas turi galimybę sukurti praktiškai neribotą kiekį savų blokų, kuriuos gali sudaryti laisvai pasirenkami paveikslėlių fragmentai.
Tokius blokus vėliau galima naudoti kituose projektuose.

Laisvai pasirenkamų paveikslėlių elementų kopijavimo funkcijos dėka pastato projekte galima įkelti viso aukšto fragmentus (stovų ir šildymo sistemų pratęsimą) ir automatiškai sugeneruoti aukštų schemas ir atitinkamus duomenis.

Grafinių elementų braižymas

Programos grafinis procesorius leidžia braižyti atskirus sistemos elementus ir kitus grafinius elementus taikant vėliausią jų versiją (elementų perkėlimas, kopijavimas, įklijavimas, šalinimas, koregavimas).

Mūsų programos braižymo ir redagavimo metodai yra labai panašūs į kitų populiarių MS WINDOWS aplinkoje veikiančių grafinių programų naudojamus metodus.

Galimybė redaguoti matmenis, o taip pat anksčiau nubraižyto elemento pasukimo kampą. Galimybė keisti įvairius sluoksnio parametrus, tokius kaip linijos tipas, storis, spalva, užpildas ir kt. Galimybė keisti paveikslėlio išvaizdą, elementų pasirinkimo būdus, atšaukti atliktus veiksmus (grąžinti ankstesnę būseną), susieti sistemos elementus ir daug kitų su sistemos paveikslėlių redagavimu susijusių veiksmų.

Sluoksnių kūrimas

Skaičiavimų rezultatų vaizdavimo aukštų planuose galimybė leidžia sukurti pilną grafinę sistemos dokumentaciją. Dažnai po projektu reikia įkelti projekto paveikslėlį. Paveikslėlius galima įkelti importuojant paveiksliuko failą, skenuojant paveiksliuką arba įklijuojant iš kopijavimo atminties. Įkeltą paveikslėlį dažnai reikia suderinti su esamu projektu (palyginti, apkirpti, pakoreguoti ir pan.).

Techniniai brėžiniai (pvz. sluoksniai) šiais laikais beveik visuomet kuriami kompiuterių pagalba. Tuomet juos galima išsaugoti atitinkamo formato failuose. Vektoriniai failų formatai (pvz. DWG, DXF, WMF, EMF) yra dažniausiai brėžiniams naudojami ir tinkamiausi formatai. Paveikslėlių failus taip pat galima sukurti naudojantis skeneriu, tuomet dažniausiai sukuriamas rastrinio formato failas (BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, ICO, PNG).

Įprastai įkeliant paveikslėlį būtina paveikslėlio įkėlimo dialogo lange įvesti atitinkamą informaciją. Įkeltą paveikslėlį dažnai reikia suderinti su esamu projektu (palyginti, apkirpti, pakoreguoti ir pan.). Galima pasirinkti skenuoto paveikslėlio raišką ir kokybę, bei išsaugoti skenuotus dokumentus pasirinktu grafiniu formatu. Programa suderinta su TWAIN skenerių specifikacijas atitinkančiais skeneriais.

Grindų projekcijos

Programa leidžia aukštus braižyti skirtinguose vaizduose. Šios funkcijos dėka jūs galite sugeneruoti visą centrinio šildymo sistemos projekto specifikaciją. Būtina nubraižyti grindų planą ir nurodyti šildymo blokus, radiatorius, vamzdynus ir kitus elementus. Programa parenka radiatorių parametrus, vamzdžių skersmenis ir vožtuvų parametrus.

Jei jūs turite elektroninę brėžinių versiją (CAD, CORELDROW, MS WORD ar kitą), tokius brėžinius galima nukopijuoti tiesiogiai į programą ir naudoti, kaip architektūrinės dalies brėžinius. Programa suderinta su WMF ir BMP formatų failais. Tai suteikia galimybę glaudžiai bendradarbiauti šildymo sistemos projektuotojams ir architektams. Šios galimybės padeda stipriai sutrumpinti projektavimo procesą.

Duomenų kontrolė ir skaičiavimų rezultatai

Įvedant duomenis programa tikrina jų teisingumą. Vykdant skaičiavimus programa išsaugo klaidų aptikimo pranešimus ir informaciją apie šias klaidas. Klaidų sąrašo lange įdiegti klaidų pasirinkimo ir pozicionavimo elementai. Programa išskiria atitinkamus paveikslėlio fragmentus ir rodo duomenų lentelę, kurioje pažymimas aptiktą klaidą atitinkantis laukelis.

Klaidų aptikimas leidžia projektuotojui įvertinti atlikto projekto kokybę. Programoje yra įdiegta greitoji paieška, kuri padeda surasti klaidos vietą (suranda lenteles, eilutes ir stulpelius, kuriuose yra neteisingi duomenys ir identifikuoja neteisingus elementus ar skersmenis).

Rezultatai

Skaičiavimų rezultatus galima peržiūrėti suvestus į lentelės formos ataskaitą, arba grafinėje formoje. Paveikslėlių sluoksnių ir individualių sistemos elementų etikečių formatą galima laisvai keisti (išskirtų elementų kiekį, spalvą, šrifto dydį ir kt.). Skaičiavimų rezultatai taip pat gali būti pateikti sistemos plane.

Visų lentelių turinys gali būti formatuojamas (rodomi stulpeliai ir eilutės, šrifto dydis) ir rūšiuojamas laisvai pasirenkant parametrus. Lenteles su skaičiavimų rezultatais galima atspausdinti ir perkelti į kitas WINDOWS aplinkoje veikiančias programas (pavyzdžiui, EXCEL, WORD ir kt.). Spausdinimo peržiūros funkcija leidžia langus peržiūrėti prieš spausdinimą.

Skaičiavimai pateikiami planuose ir schemose gali būti spausdinami ne tik spausdintuvu, bet ir ploteriu. Prieš spausdinant galima pasirinkti spausdinimo mastelį. Spausdinimo ploteriu peržiūros funkcija leidžia patikrinti spausdinimo vaizdą prieš pradedant spausdinimą ploteriu. Didesni paveikslėliai spausdintuvu arba ploteriu spausdinami dalimis, kurias vėliau galima sujungti, todėl net ir didelius projektus galima atspausdinti įprastu A4 formato spausdintuvu.

Programoje įdiegta brėžinių išsaugojimo DXF arba DWG formatu funkcija. Išsaugoti brėžiniai gali būti vėliau įkeliami į kitas programas, tokias kaip AUTOCAD. DXF arba DWG formatu išsaugoti brėžiniai dalinami į sluoksnius, o tipiniai sistemos elementai išsaugomi blokais. Lentelės su skaičiavimų rezultatais gali būti atspausdintos ir eksportuojamos į kitas WINDOWS programas (tokias kaip EXCEL, WORD ar kt.).

Spausdinimo peržiūros funkcija leidžia prieš spausdinant peržiūrėti spausdinti ketinamą vaizdą. Programa „Auditor C.O.“ Versija 3.8 sukurta darbui su programa „OZC Auditor 4.0“ ir naujesnėmis jos versijomis (5.0 OVZ 3D). Naudojantis 3.5 arba senesne C.O. programos versija duomenų importavimas iš naujausios viešai platinamos OZC versijos negalimas. „Auditor C.O.“ Versija 3.8 veikia 32 ir 64 bitų „Windows XP“, „Windows Vista“ ir „Windows 7“ operacinėse sistemose.