Audytor H2O

Audytor H2O

Programa „Audytor H2O“ yra skirta grafiniam šalto buitinio vandens sistemų bei gyvenamųjų ar viešųjų pastatų cirkuliacinių kontūrų projektavimui. Programoje galima pasirinkti termostatinius cirkuliacinių sistemų vožtuvus.

 

  7.2 Pro 7.2 Basic 7.1 Pro 7.1 Basic 7.0 Pro 7.0 Basic 365 Pro 365 Basic 1.5
Import of building bases in PDF format
New graphic design of the Audytor SET program
Dividing and joining heating zones, rooms and polygons
Extending the range of mixing group schemes
Drawing in drawing
Inserting a fragment of a DWG drawing
Coloring the walls
Selection in color
Selective selection
Narrow the range of selected objects in the tables
Precise moving of objects
Improved critical flow display
Drawing adjacent floors
Temporarily turn off of the label display
Adjusting wall thickness
Export extension to Excel
Display of system pipes with actual diameters
Intelligent duplication of system components - "down".
A system of editable keyboard shortcuts
The function of organizing labels on several floors at the same time
Import and export of drawings in DWG 2018 format
Import of building bases from Autodesk® Revit®
Export of the installation project to Autodesk® Revit®
The ability to check the correctness of the floors layout
Creating a list of fittings
Desiging on plan views
Desiging on diagrams
Loading of building bases with the results of heat load from the Audytor HL program
Loading the list of rooms with the results of the heat load from the Audytor HL software
The ability to draw building bases (walls, windows and doors)
Automatic creation of diagrams of risers based on plan views
Determining the design water flows in the pipes
Selection of pipe diameters
Determining the hydraulic resistance of individual elements of the installation
Determining the required available pressure
Regulation of water flows in the DHW circulation network by selecting appropriate control elements (valves with pre-settings, orifices, thermostatic valves)
Calculation of the required water flow in the DHW circulation network by the thermal method consisting in determining the cooling of hot water in individual areas
Selection of thermal insulation for pipes
Selection of temperature settings of thermostatic valves, taking into account the water cooling in the circulation pipes
Auxiliary lines indicating characteristic points
Drawing lines in pairs (CW - HW)
Drawing lines with a continuous broken line
Automatic connection of receivers to distribution pipes
Bonding and scaling drawings
Grafinis redaktorius
Duplicating fragments of drawings within a storey and to the next storeys
Numatytųjų duomenų paveldėjimas
Creating mirror images of parts of drawings
Working in a shared environment Audytor SET
Backup system of data files
Extensive directory database
"Find and Replace" function in tables
Diagnostinė duomenų sistema
Three-dimensional visualization of the installation
Extended error diagnostics
Automatic axonometry of the installation
The function of organizing zones of risers on the diagrams

Programa leidžia atlikti pilnus hidraulinius sistemos skaičiavimus

Programa leidžia atlikti pilnus hidraulinius sistemos skaičiavimus, kuriais:

 

 • apskaičiuojami vandens srautai vamzdynuose;

 • atliekamas vamzdynų skersmens parinkimas;

 • įvertinamas hidraulinis atskirų sistemos elementų pasipriešinimas ir apskaičiuojami suminiai slėgio nuostoliai;

 • parenkami slėgio reguliatoriai;

 • parenkant atitinkamus reguliavimo elementus įvykdomas vandens srautų ir cirkuliacinių kontūrų sureguliavimas (vožtuvai su išankstinius nustatymu, termostatiniai vožtuvai ir kt.);

 • apskaičiuojami būtini buitinio karšto vandens cirkuliacinio kontūro srautai;

 • karšto buitinio vandens sistemai parenkami atitinkami trijų eigų vožtuvai;

 • parenkama šiluminė vamzdynų izoliacija.

Programos privalumai

 • Galimybė viename projekte suprojektuoti kelias sistemas.

 • Neribojamas sistemos dydis (tūkstančiai produktų ir paėmimo taškų).

 • Greitas skaičiavimo procesas.

 • Pasluoksnių formavimas taikant populiariausius vektorinius ir rastrinius formatus.

 

Vykstant skaičiavimams taip pat vykdomi patikrinimai, tarp kurių:

 • paveikslėlių;

 • atskirų duomenų masyvų (skaičiai - kambarių simboliai, vamzdynai, katalogų simboliai ir kt.);

 • vamzdynų ryšiai sistemoje (nesusieti kontūrai, netinkamai susieti vamzdynai ir kt.);

 • produktų montavimo vietos.

Atliekami šie ir kiti skaičiavimų rezultatų patikrinimai:

 • šilumnešio srautas ir greitis;

 • vandens slėgis prieš šildymo prietaisus;

 • slėgis kontūruose, jo reguliavimo įrangos pakankamumas;

 • vamzdynų izoliacija;

 • šilumos nuostoliai.

Atlikus duomenų analizę ir skaičiavimų patikrinimus generuojamas aptiktų klaidų sąrašas, kuriame nurodomi klaidų tipai ir jų vietos.

Programoje įdiegta greitojo klaidos vietos aptikimo sistema (automatinis klaidingų duomenų vietos lentelėje, eilutėje, stulpelyje aptikimas, papildomai klaidos vietą nurodant projekto brėžiniuose).
Skaičiavimų rezultatai pateikiami grafinėje ir lentelės formose.

Paveikslėlių sluoksnių ir individualių sistemos elementų etikečių formatą galima laisvai keisti (išskirtų elementų kiekį, spalvą, šrifto dydį ir kt.).

Skaičiavimų rezultatai taip pat gali būti pateikti sistemos plane.
 
Visų lentelių turinys gali būti formatuojamas (rodomi stulpeliai ir eilutės, šrifto dydis) ir rūšiuojamas laisvai pasirenkant parametrus. Lenteles su skaičiavimų rezultatais galima atspausdinti ir perkelti į kitas WINDOWS aplinkoje veikiančias programas (pavyzdžiui, EXCEL, WORD ir kt.).

Spausdinimo peržiūros funkcija leidžia langus peržiūrėti prieš spausdinimą. Skaičiavimai pateikiami planuose ir schemose gali būti spausdinami ne tik spausdintuvu, bet ir ploteriu. Prieš spausdinant galima pasirinkti spausdinimo mastelį. Spausdinimo ploteriu peržiūros funkcija leidžia patikrinti spausdinimo vaizdą prieš pradedant spausdinimą ploteriu. Didesni paveikslėliai spausdintuvu arba ploteriu spausdinami dalimis, kurias vėliau galima sujungti, todėl net ir didelius projektus galima atspausdinti įprastu A4 formato spausdintuvu.

Duomenų įvedimas

Duomenys grafiškai gali būti įvesti į programą ant plano vaizdų arba ant schemų. Reikiama informacija apie nubraižytus elementus įvedama į lenteles, siejamas su plano vaizdais arba schemomis. Suvedus duomenis į lenteles, galima greitai redaguoti duomenis, susijusius su viengubais vamzdžiais, radiatoriais, montavimo elementais bei visa pasirinktų elementų grupe. Kiekvienas sistemos elementas turi patikros ir pagalbos sistemą, kuri teikia informaciją apie reikiamą įvesti parametro dydį arba atitinkamus duomenis iš katalogo.

Siekiant palengvinti duomenų įvestį, programinė įranga siūlo:

 • galimybę vienu metu redaguoti daug sistemos komponentų;

 • galimybę naudoti iš anksto paruoštus blokus;

 • išmaniąsias funkcijas, dubliuojančias bet kurią brėžinio dalį horizontaliai ir vertikaliai, kartu tinkamai prenumeruojant elementus;

 • galimybę nustatyti iš esmės neribotą skaičių pritaikytų blokų, kuriuos sudarytų bet kuri brėžinio dalis;

 • greitą prieigą prie pagalbinės informacijos apie kiekį, kurį reikia įvesti;

 • iššokantys mygtukai, palengvinantys prieigą prie dažnai naudojamų komponentų;

 • funkciją, dinamiškai sujungiančią lentelės ir brėžinio duomenis;

 • funkcijas, automatiškai sujungiančias tvirtinimo elementus, radiatorius ir kitus sistemos elementus, kuriuos sujungti būtini vamzdžiai;

 • automatinį statvamzdžių projektavimą pagal plano vaizdus;

 • galimybę redaguoti duomenis lentelėje, vienu metu nustatant kelių pasirinktų elementų parametrus;

 • dinamišką jungtį tarp brėžinio duomenų lentelės svarbiausių elementų, lentelėje redaguojamo elemento.

Sluoksnių kūrimas

Skaičiavimų rezultatų vaizdavimo aukštų planuose galimybė leidžia sukurti pilną grafinę sistemos dokumentaciją. Dažnai po projektu reikia įkelti projekto paveikslėlį. Paveikslėlius galima įkelti importuojant paveiksliuko failą, skenuojant paveiksliuką arba įklijuojant iš kopijavimo atminties. Įkeltą paveikslėlį dažnai reikia suderinti su esamu projektu (palyginti, apkirpti, pakoreguoti ir pan.).

Techniniai brėžiniai (pvz. sluoksniai) šiais laikais beveik visuomet kuriami kompiuterių pagalba. Tuomet juos galima išsaugoti atitinkamo formato failuose. Vektoriniai failų formatai (pvz. DWG, DXF, WMF, EMF) yra dažniausiai brėžiniams naudojami ir tinkamiausi formatai. Paveikslėlių failus taip pat galima sukurti naudojantis skeneriu, tuomet dažniausiai sukuriamas rastrinio formato failas (BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, ICO, PNG).

Įprastai įkeliant paveikslėlį būtina paveikslėlio įkėlimo dialogo lange įvesti atitinkamą informaciją. Įkeltą paveikslėlį dažnai reikia suderinti su esamu projektu (palyginti, apkirpti, pakoreguoti ir pan.). Galima pasirinkti skenuoto paveikslėlio raišką ir kokybę, bei išsaugoti skenuotus dokumentus pasirinktu grafiniu formatu. Programa suderinta su TWAIN skenerių specifikacijas atitinkančiais skeneriais.

Grafinis redaktorius

Norint sukurti sistemos projektą, būtinas brėžinys su pažymėtomis patalpų zonomis. Projektuotojas gali braižyti patalpų zonas rankiniu būdu arba įkelti jas kartu su plano vaizdais iš šilumos apkrovos programos (OZC 6.5). Jei OZC 6.5 buvo sukurtas trimatis pastato modelis, plano vaizdai su šilumos apkrovos rezultatais bus importuoti į programą CH. Pastatas, įvestas į lentelę, bus įkeltas kaip patalpų sąrašas su apskaičiuotais rezultatais.

 

Patogiausia dirbti panaudojant visą abiejų programų, PZC 6.5 ir CH 4.0, potencialą:

 1. įkeliant pastato planą iš failų, pvz., DWG, DXF, WMF ir t. t., į programą OZC 6.5;

 2. programoje OZC 6.5 nubraižant trimatį pastato modelį ir atliekant šiluminius skaičiavimus;

 3. perkeliant rezultatus iš programos OZC 6.5 į programą CH 4.0 (šilumos apkrovos ir aukšto plano vaizdus);

 4. braižant sistemą programinėje įrangoje OZC 6.5 ir atliekant skaičiavimus.

Sistemos projektas gali būti atliekamas kaip schema, plano vaizdai arba iš dalies kaip schema, iš dalies kaip plano vaizdai.
Jei sistema braižoma kaip plano vaizdai, programa automatiškai sukuria paprastą schemą, kuri sujungia visus plano vaizdus.

Numatytųjų duomenų paveldėjimas

Didelė dalis parametrų, įvestų pastato nustatymo pradžioje, yra visam pastatui būdingi duomenys (t. y. numatytieji duomenys). Šiuos duomenis naudoja duomenų paveldėjimo sistema.


Vartotojas kiekvienos klasės įtaisui gali nustatyti numatytąjį katalogo simbolį. Simbolis automatiškai priskiriamas (paveldimas) kiekvienam įrenginiui esančiame projekte. Numatytasis katalogo simbolis gali būti bet kada pakeistas, net kai įrenginiai į brėžinį jau įtraukti. Jei simbolis pakeičiamas bendruosiuose duomenyse, simboliai pasikeičia visuose to tipo įrenginiuose, išskyrus atvejus, kai konkretus simbolis elementui įvestas atskirai. Daug kitų parametrų taip pat gali būti analogiškai paveldėta.


Duomenys redaguojami lentelėje, todėl vienu metu galima nustatyti kelių elementų parametrus. Jungtis tarp brėžinio ir lentelės brėžinyje paryškinama, matomas lentelėje redaguojamas elementas.


Duomenų paveldėjimo sistema:

 • padeda sutaupyti daug laiko įvedant duomenis (pašalinama būtinybė kelis kartus įvesti pasikartojančius duomenis);

 • gali labai greitai pakeisti pasikartojančius duomenis, jei pasikeičia projekto sąlygos arba rengiami keli projekto variantai.

Pagalbinės braižymo funkcijos

 • Pelės žymeklis tampa atitinkama naudojamos funkcijos piktograma.

 • Rodomos pagalbinės linijos, padedančios automatiškai sujungti konkrečius charakteringus taškus (pvz., radiatoriaus jungčių taškus).

 • Vamzdžiai braižomi poromis (tiekimo / grįžtamieji), parenkant tarp jų tarpus, kurie, jei reikia, automatiškai pakoreguojami pagal prijungtus įrenginius (pvz., pagal radiatorių prijungimo taškų tarpus).

 • Jei vamzdžiai braižomi kaip daugiakampė grandinė, reikia mažiau kartų spustelėti pelę.

 • Automatinis radiatorių įterpimas po langais.

 • Automatinis radiatorių sujungimas naudojant apatinius jungimo prie vamzdžių taškus.

 • Galimybė dubliuoti bet kurias brėžinio dalis tame pačiame arba kitame aukšte.

 • Galimybė sukurti veidrodinį elementų vaizdą.

 • Galimybė naudoti iš anksto paruoštus blokus. Dėl kartu su programine įranga pristatomų standartinių dalių, pvz., statvamzdžių aukštų, buto ir vamzdyno sistemos elementų, brėžinių dalių (blokų) bibliotekos, galima greitai sukurti schemą.

 • Galimybė nustatyti iš esmės neribotą skaičių pritaikytų blokų, kuriuos sudarytų bet kuri brėžinio dalis. Iš anksto parinkti blokai vėliau gali būti panaudoti vėlesniuose projektuose.

Diagnostinė duomenų sistema

Kiekvienas įvestas komponentas turi patikros ir pagalbos sistemą, leidžiančią gauti informacijos apie vertes arba panaikinančią susijusį katalogą bei testuojančią duomenis.

Skaičiavimų rezultatai

Skaičiavimo rezultatas pateikiamas tiek grafiškai, tiek lentelėje (7 pav.). Kiekvieno sistemos komponento formatavimo etiketės gali būti laisvai keičiamos (rodomų verčių ir etikečių stiliaus išvaizda).

Lentelių formatas (pasirinktų skilčių ir eilučių išvaizda, šrifto dydis) gali būti keičiamas ir rūšiuojamas pagal bet kokį raktą.
Lentelėse pateikiami bendri rezultatai ir išsamūs kiekvieno įrenginio, grandinės bei medžiagų ir tvirtinimo elementų sąrašo rezultatai.
Kai brėžinys pateikiamas su rezultatais, taip pat matomos ir etiketės su konkrečiais nurodyti įrenginio duomenimis. Visa etikečių forma gali būti redaguojama. Visi konkretaus elemento rezultatai gali būti pateikiami etiketėje. Galima išsaugoti daug etikečių formatų, kurie vėliau gali būti nedelsiant pakeisti.

Skaičiavimo rezultatai gali būti atspausdinti naudojant braižytuvą arba spausdintuvą. Vartotojas gali pasirinkti brėžinio mastelį ir, naudodamas spaudinio peržiūros funkciją, nustatyti, kaip brėžinys turi būti atspausdintas.

Jei brėžinys netelpa į vieno popieriaus lapą, programa atspausdina jį fragmentais, kurie vėliau gali būti suklijuoti. Todėl, naudojant netgi paprasčiausią A4 spausdintuvą, gali parengti didelius brėžinius. Programa taip pat gali išsaugoti brėžinius DXF arba DWG failuose. Tuomet išsaugoti brėžiniai gali būti įkelti į kitą programinę įrangą, pvz., „AutoCAD“.

Lentelės su skaičiavimų rezultatais gali būti atspausdintos arba išeksportuotos į kitas programas, veikiančias „Windows“ aplinkoje (pvz., skaičiuoklę, teksto redaktorių ir t. t.).

 

 

 

Autorystės teisės © 2018 SANKOM Sp. z o.o.